MUA BÁN 365 NET - HOTLINE 0937343640 - MR.TIẾN

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp
Kế toán tổng hợp
Địa chỉ Số 2 QL 13, KP Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương Email luongtien1302@gmail.com Hotline 0937343640 Mr.Tiến

Chuyên viên kế toán tổng hợp

- Thực hiện việc thu, chi, chuyển tiền ngân hàng, báo cáo thu chi hàng ngày.
- Thực hiện công việc kế toán: nhập, theo dõi thu, chi, nợ/có ngân hàng, công nợ khách hàng/ nhà cung cấp, hoa hồng.
- Kiểm tra phiếu nhập kho, xuất kho. 
- Nhập doanh thu, báo cáo KQSX KD mỗi tháng. Lưu hồ sơ.
- Quản lý và xuất hóa đơn tài chính, hóa đơn đầu vào.
- Cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra. Điều chỉnh các quyết toán. Tổng hợp hồ sơ, chứng từ gửi cho kế toán thuế.
- Thực hiện việc chấm công, tính lương, phát lương mỗi tháng.

- Quản lý hồ sơ  Bảo hiểm xã hội, làm thủ tục báo tăng, giảm, chế độ lao động, lập danh sách chuyển tiền hàng tháng, lưu hồ sơ.

- Quản lý hồ sơ lao động, theo dõi lao động, nâng lương định kỳ, làm các thủ tục hành chính theo quy định, thực hiện các báo cáo gửi phòng Lao động quận, Sở Lao động, biên bản họp theo quy định, hoàn tất các hồ sơ lưu theo quy định.

- Phòng cháy chữa cháy: thực hiện các hồ sơ kiểm tra, kiểm định các thiết bị, định kỳ làm biên bản họp, thực hiện ghi chép sổ theo dõi đúng quy định, lưu hồ sơ.

- Công đoàn: thực hiện việc thu, chi theo quy định, báo cáo hàng quý gửi về Liên đoàn lao động Quận 8, lập các báo cáo khi có yêu cầu.

- Môi trường: theo dõi hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại, nhắc nhở việc sử dụng điện, nước sinh hoạt tiết kiệm. Kiểm tra việc phân loại rác thải đúng quy định. Bổ sung giấy tờ để hỗ trợ cho dịch vụ thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng, 1 năm. Báo cáo tình hình rác thải năm gửi Sở Môi trường.

Tin tức khác

Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
top
Hỗ trợ trực tuyến